top of page
keren logo-08.png

תודה שרכשת גריד אישי 

אני אשתדל להכין את הגריד ולשלוח אותו כבר ביומיים הקרובים (ובכל מקרה מבטיחה לא להתעכב יותר מ- 72 שעות) 

הגריד יישלח במייל בצירוף הנחיות ההפעלה

תודה רבה לך ונשתמע בקרוב 

קרן 

bottom of page